Lusso Accessibile

Grafomotoros fejlesztés PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jankó István   
2009. október 17. szombat, 20:10
Tartalomjegyzék
Grafomotoros fejlesztés
A szem-kéz koordináció fejlesztése
Minden oldal

 

A grafomotoros készség fejlesztése
 

Vizsgálat és terápia intézetünkben: A tanköteles korú gyermekek tanév eleji részképesség-felmérése alapján javasoljuk a részletes vizsgálatot. (Ha a formamásolás, a vizuális észlelés és -differenciálás nagymértékben elmarad az életkortól.) A vizsgálat a központban történik bejelentkezés alapján szeptember 3-4. hetében. A terápia heti egy vagy két alkalommal, délután, a központban, kiscsoportos (négyfős) formában, 45 perces óra keretében zajlik.

 
Sok kisgyermeknél találkozhatunk olyan részképesség gyengeséggel, ami a motoros (mozgásos) kivitelezésben mutatkozik meg. Jellemző rájuk:
- a nagy- és finommozgások gátoltsága, összerendezetlensége
- ceruzafogásuk görcsös, rosszul kialakult
- nem szeretnek rajzolni
- vonalvezetésük tremoros („remegős”)
- soralkotásnál, képrendezésnél, ábrázolásnál gyakran jobbról balra, vagy lentről felfelé haladnak
- nehezen tudnak nyelvükkel tájékozódni, és nehezített a beszédhez szükséges finommozgások kivitelezése is (legtöbbjük beszédhibás is)
Ők a grafomotorosan éretlen gyermekek.
Ahhoz, hogy valamit helyesen ábrázoljunk, szükségünk van jó észlelésre és megfelelő feldolgozásra: jól működő érzékszervre /a szem/, az agyunkra /mint átkódoló rendszer/, a mozgásos kivitelezéshez pedig a kezünk és ujjaink koordinált mozgására. A kézfej csont magvainak kifejlődése csak a 7-8. életév körül fejeződik be. Ezért sokszor problémát jelent- különösen a fiúknál- az, hogy a még fiziológiailag éretlen gyermekeket az iskolában „rákényszerítik” a megadott vonalközben való (előkészítés nélküli) vonalvezetésre. Ez a további grafomotoros fejlődést is igen kedvezőtlenül befolyásolja.
A finommozgásukban gátolt gyermekeknél a fent említett jellemzőkön kívül még fennáll:
-    a téri tájékozódás zavara, ami iránytévesztéssel, bizonytalan testsémával párosul
-         az alak-háttér felfogás és az alakállandóság zavara
-         gyenge vizuális emlékezet és figyelem
-         bizonytalan laterális dominancia, gyakori balkezesség
-         gyenge szem- kéz koordináció
-          tartós figyelmük, feladattartásuk nem megfelelő, szétszórtság, nyugtalanság tapasztalható náluk
A grafomotoros fejlesztés célja: Az írástanuláshoz szükséges finommozgások kialakítása, a vizuális megfigyelő- és elemző képesség fejlesztése. A grafomotoros készség fejlesztése komplex korrekciós eljárások sorozata.
Feladataink:
- nagymozgások fejlesztése, ez az alapja, bázisa a ráépülő finomabb mozgásoknak
- a szem-kéz koordináció fejlesztése
- az íráshoz szükséges testhelyzet begyakorlása, a helyes írószertartás elsajátítása, a laza csuklómozgás beidegzése
- az alakállandóság és az alak-háttér felfogás fejlesztése
- az irányok differenciálása
- az ábrázoló készség fejlesztése
- az írás tanulásához szükséges betűelemek elsajátítása
A fejlesztés mozgásos tevékenységekben nyilvánul meg. A feladatok a sokoldalúságot figyelembe véve egyidejűleg szolgálják az észlelés-, testséma-, beszédfejlesztést is. A kézügyesség fejlesztése lehetővé teszi a kinesztetikus és a látási érzékletek összehangolódását, a megfelelő szem-kéz koordinációt. A gyakorlatok segítenek a szándékos figyelem, a koncentrálóképesség fejlődésében is.
A terápia során a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt:
- a plasztikusabb anyagokkal való manipulálástól /gyurma, fonal/ haladunk a szilárdabb, konkrétabb anyagok felé /ecset, zsírkréta, ceruza/
- a nagy alakzatoktól, felületektől a kisebb, behatárolt területekig /csomagolópapírtól a hármas vonalközig/
- a lendületesebb mozgásoktól a finomabb, célirányos mozgások felé /levegőben, csomagolópapíron, táblai rajzon, feladatlapon, vonalközben/
 


Módosítás dátuma: 2009. október 29. csütörtök, 12:30
 

FELADATAINK

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógytestnevelés

Logopédiai ellátás

Korai fejlesztés

Óvoda-iskolapszichológiai ellátás

Kiemeltent ehetséges gyermekek,tanulók gondozása

 

Szóra Késztető Alapítvány Raiffeisen Bank 12011148-01307526-00100001

TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Pedagógusképzések

Gyógypedagógus szakvizsga megszerzése a logopédus hallgatók gyakorlatvezetésének szakmai, módszertani megújítása érdekében

Ingyenes feladatlap-gyűjtemény regisztrált felhasználóknak

Számítógép a logopédián

Szoftver ajánló

A logopédiai terápiában használható szoftverek

Partnerajánlat

  


Partnerintézményeink

Kereső

Felhasználói menü

Névnap

Ma 2015. szeptember 04., péntek, Rozália napja van. Holnap Viktor és Lőrinc napja lesz.