Lusso Accessibile

Grafomotoros fejlesztés - A szem-kéz koordináció fejlesztése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jankó István   
2009. október 17. szombat, 20:10
Tartalomjegyzék
Grafomotoros fejlesztés
A szem-kéz koordináció fejlesztése
Minden oldal
 

A szem-kéz koordináció fejlesztése

 

 

 

 

Cél: a szem fixáló mozgásának kialakítása, mert ez segíti az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges folyamatos sorkövetést.
- stabil cél-kontrollt kívánó feladatok (pl. ujj-játékok, csipeszelés, vágás, összerakó, célba dobó játékok)
- adott tárgy útjának követése csak szemmozgással
- síkbeli sorozatok olvasást-szimuláló követése
 
 

A finommotorika és a taktilis észlelés fejlesztése

 

 

 

 

Nagy gondot kell fordítanunk a kézfej és az ujjak izmainak edzésére, az ujjmozgások koordinálására. Ez történhet tornáztatással, manuális tevékenységek végeztetésével:
- ujjtorna és ujj-kiszámolók (erősítés, lazítás, feszítés)
- mindennapi élettevékenységek (pl. gombolás, cipőfűzés, gombolyítás, masni kötés, vágás, tépés)
- a mintázás jól segíti a két kéz mozgásának finomítását, összerendezését, a görcsök oldását
A különböző technikákkal a gyermekek sok mindent elő tudnak állítani, ez eljuttatja őket az alkotás öröméhez.
A taktilis észlelés fejlesztése során fokozzuk az ujjak tapintási érzékenységét. Tapintásos tapasztalatszerzéssel finomítjuk a formaérzékelést, érzékeltetjük a tárgyak anyagának, méretének, formájának különbségét.
- ujj-érintős játékok (a gyermeknek meg kell mondania, mit rajzolt a tanár a hátára, hol és hogyan érintette meg a tanár (ujjával, tenyerével, öklével)
- „tapogatós” játékok (különböző anyagok, tárgyak, formák felismerése a látás kizárásával)
 
 

A formaemlékezet fejlesztése

 

 

 

 

Az alakállandóság észlelése elősegíti a betűk és a számok állandóságának kialakulását.
Fejlesztése:
- sokféle forma karakterjegyeit ismertetjük meg; egy-egy formát „körbejárunk”, körberajzolunk, majd   kitöltjük (festéssel, tépéssel, színezéssel), később rendszerezzük ezeket
- feladatlapon elrejtett formák keresése
- az alapformák szerint osztályozzuk a tárgyakat (pl. ajtó-téglalap, óra-kör)
- ritmikus sorok kirakása, pl. a tanult formákból
 
 

Az alak-háttér felfogás fejlesztése

 

 

 

 

Szorosan kapcsolódik az alakállandóság fejlesztéséhez. Lényege: a gyermek tudja figyelmét egy adott ingerre irányítani, a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni.
      - figyelhetünk egy adott dologra (pl. „Keress négyzet alakú tárgyakat a szobában!”)
      - válogatások (szín, nagyság, anyag, forma szerint)
Kezdetben nagyon eltérő tárgyakkal dolgozunk, később egyre inkább csökkentjük a különbséget. A feladatokat térben és síkban is végeztetjük.
 
A vizuális megfigyelő- és elemző készség fejlesztése
- 2 tárgy közötti különbség megfigyeltetése (kezdetben szembeötlő különbségek)
- vizuális memória fejlesztése (tárgy hiányát, helyének megváltozását kell megállapítani)
 
 

Irányok differenciálása

 

 

 

 

Bal-jobb megkülönböztetése
-   a saját test a kiindulópont
-   térben végzett feladatok után síkbeliek következnek
-   a keresztezési gyakorlatok (a test középvonalának átlépése) segítik a test két oldalának integrált működését
-   az irányokat síkban is tudatosítjuk
A térészlelés fejlesztését a „hol?” kérdésre felelő névutók tanításával kezdjük. Itt is a saját test a kiindulópont, kezdetben mozgásos játékokat játszunk a térben (pl. „távirányítós” játék). Később síkban, feladatlapon dolgozunk (pl. „Rajzolj egy lepkét a virág fölé!)
 
 

Az ábrázoló készség fejlesztése

 

 

 

 

Fejlesztjük a gyermek megfigyelő-és elemző készségét, emlékezetét, képzeletét, szerkesztő képességét, díszítőkészségét. A feladatokat több téma köré tervezhetjük:
-         természet utáni ábrázolás (önmegfigyelés a tükör előtt, majd családtagok, barátok, a környezet tárgyainak megjelenítése)
-         emlékezet utáni ábrázolás (előzetes esemény alapján)
-         elképzelés utáni ábrázolás (versekhez, mesékhez, a gyermek vágyaihoz kapcsolódhat)
-         díszítő munkák (szeriális emlékezet, figyelem, ritmusérzék fejlesztése)
-         összerakó tevékenységek
 
 

A betűelemek írásának elsajátítása

 

 

 

 

Az elsajátítás fokozatai:
 
1.      A tanulandó elem követése a földön (járással, labdagurítással, autó vezetésével)
2.      A betűelemet mozgással is megalkotjuk, így a mozgásbeli különbségek jól érzékelhetőek
3.      Táblára vagy csomagolópapírra rajzolt betűelem átírása
4.      Az íráselem érzékelése: gyurmából, fonalból készült elem végigtapogatása
5.      Végül a betűelem átírása papírra
                                                                                                         
Ajánlott irodalom:
- Rosta Katalin- Rudas Zsuzsanna- Kisházi Gergely : Hüvelykujjam…
- Rosta Katalin- File Edit- Arany Ildikó: Színezd ki…és rajzolj te is
 
 

 Módosítás dátuma: 2009. október 29. csütörtök, 12:30
 

FELADATAINK

Nevelési tanácsadás

Szakértői bizottsági tevékenység

Gyógytestnevelés

Logopédiai ellátás

Korai fejlesztés

Óvoda-iskolapszichológiai ellátás

Kiemeltent ehetséges gyermekek,tanulók gondozása

 

Szóra Késztető Alapítvány Raiffeisen Bank 12011148-01307526-00100001

TÁMOP 3.1.5-09/A/1 Pedagógusképzések

Gyógypedagógus szakvizsga megszerzése a logopédus hallgatók gyakorlatvezetésének szakmai, módszertani megújítása érdekében

Ingyenes feladatlap-gyűjtemény regisztrált felhasználóknak

Számítógép a logopédián

Szoftver ajánló

A logopédiai terápiában használható szoftverek

Partnerajánlat

  


Partnerintézményeink

Kereső

Felhasználói menü

Névnap

Ma 2015. szeptember 01., kedd, Egyed és Egon napja van. Holnap Rebeka és Dorina napja lesz.